top of page

OBRA

"Monotip". Xilografía i collage. Fusta DM. PU. 54 x 75 cm. 1997.

"Sense títol" Aiguafort i xilografía. Ferro (1) i DM. PU. 105 x 75,5 cm. 1998.

"Sense títol" Litografía. Pedra litográfica (1). 13 Proves i 2 PE sense signar. 51 x 65 cm. 1984.

"Columnas" Litografía. Pedra litográfica (1) Edició de 45 exemplars. 5 HC. 56 x 34 cm. 1995.

"La muntanya grisa" Aiguafort. Coure (1). Edició de 10 exemplars. 2 PA i 2 HC. 16,5 x 28 cm. 1982.

"Marina" Carborundum i resina d'epoxi. Ferro (1). Edició de 25 exemplars. 65 x 98 cm. 1985.

"Sense títol" Aiguafort i aiguatinta al sucre. Ferro (1). 20 proves. 3 PE sense signar. 175 x 118 cm. 1991.

"Sense títol" Aiguafort i aiguatinta. Ferro (2). 9 Proves sense signar i 1 HC signat. 64 x 112 cm. 1988.

"Dues pedres o Marina petita" Aiguafort i aiguatinta. Ferro (4). Edició de 9 exemplars. 2 PA. 65 x 98 cm. 1986.

"Bosc gran" Aiguatinta al sucre. Ferro (2). Edició de 14 exemplars. 3 PE i 2 HC. 125 x 200 cm. 1990.

"El Dorado II" Aiguafort i aiguatinta al sucre. Ferro (2). Edició de 10 exemplars. 3 PA i 2 PE. 65 x 97 cm. 1987.

"Sense títol" Xilografía. Fusta DM. 1 PU. 158,5 x 110 cm. 1999.

"Sense títol" Xilografía. Fusta DM (1). 3 Proves sense signar. 57 x 70,5 cm. Circa 1983.

"Sense títol". Xilografía. Fusta DM (1). 2 Proves sense signar. 32,5 x 50,5 cm. Circa1983.

"Sense títol" Xilografía i collage. Fusta DM. PU. 75 x 104 cm. 1997.

"Sense títol" Aiguafort, aiguatinta i xilografía. Fusta DM. Edició de 25 exemplars. 50 x 66 cm. Circa 1999.

"Sense títol" Aiguafort i aiguatinta. Ferro (1) i DM. Edició de 2 exemplars. 139 x 69 cm. Circa 1999.

"Catorze pedres" Aiguatinta brunyida i rascada i punta seca. Coure (2). Edició de 15 exemplars. 1PA. 56 x 76 cm. 1989.

"Forma vermella" Aiguafort, aiguatinta al sucre i carborundum i resina d'epoxi. Ferro (1). Edició de 8 exemplars. 1 PE. 68,5 x 88 cm. Circa 1984.

"Muntanya Gran Colorado" Aiguatinta al sucre. Ferro (1). Edició de 18 exemplars. 4 PE. 78 x 112 cm. 1988.

"Challenger" Aiguatinta al sucre. Ferro (2). Edició de 15 exemplars. 1 PA i 3 PE. 65x 97,5 cm. 1989.

"Alarico" Carborundum i resina d'epoxi. Poliester (1). Edició de 20 exemplars. 1 PA, 1 HC i 2 proves sense signar. 51 x 75 cm. 1986.

"Sense títol" Xilografía. Fusta DM. 1 PU. 158,5 x 110 cm. Circa 1999.

"Sense títol" Aiguafort i aiguatinta. Coure (2). Edició de 15 exemplars. 16 Proves sense signar. 114,5 x 129 cm. 1995.

"Muntanyes i volcans IV" Aiguafort, aiguatinta i vernís tou. Ferro (1). Edició d' 11 exemplars. 65 x 97 cm. 1984.

"Som L'Altre" Aiguafort i aiguatinta. Coure (1). Edició de 9 exemplars. 56,5 x 76 cm. 1999.

"Collage" Litografía. Pedra litográfica (1). Edició de 30 exemplars. 52 x 71,7 cm. 1995.

"A mar" Aiguatinta al sucre. Coure (1). Edició de 30 exemplars. 56 x 76 cm. 1992.

"Sense títol" Aiguafort i aiguatinta. Coure (2) Edició de 60 exemplars. 4 Proves sense signar. 28,5 x 38 cm. 1996.

"Peixos grans blaus and pedres" Aiguafort i aiguatinta al sucre. Ferro (1). Edició de 12 exemplars. 62,5 x 182,5 cm. 1992.

bottom of page